بذر کاکتوس آستروفیتوم کواهلنسی بسته ۱۰ عددی

بیش از 50 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 10

امتیاز: 4.5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان