بذر کاکتوس اریوسیس سراتیستس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۹۹,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت : آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

Eriosyce Ceratistes Combarbalensis
بذر کاکتوس اریوسیس سراتیستس فیلددار بسته ۱۰ عددی

۹۹,۰۰۰ تومان