بذر کاکتوس لوبیویا فروکس تیغ بلند فیلد دار بسته ۱۰ عددی

بیش از 90 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود