چاقوی پیوند زنی و قلم تراش خوشنویسی فلکو اصل سوئیس فیلکو و ویکتورینوکس Felco 1.92 00

بیش از 10 مورد فروش رفته

لوگوی شرکت فیلکو