چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس تولید فیلکو و ویکتورینوکس felco 3.90 20

بیش از 80 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.8 از 5

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 تا مونده!

چاقوی پیوند اصل سوئیس
چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس تولید فیلکو و ویکتورینوکس felco 3.90 20

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو