بذر ساکولنت آگاو فیلیفرا کامپکتا بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته

۹۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

آگاو فیلیفرا کومپکتا
بذر ساکولنت آگاو فیلیفرا کامپکتا بسته ۱۰ عددی

۹۰,۰۰۰ تومان