بذر ساکولنت آگاو استریکتا قرمز بسته ۱۰ عددی

بیش از 40 مورد فروش رفته

۹۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

agave stricta rubra
بذر ساکولنت آگاو استریکتا قرمز بسته ۱۰ عددی

۹۰,۰۰۰ تومان