بذر ساکولنت آگاو استریکتا قرمز بسته ۱۰ عددی

۹۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

agave stricta rubra
بذر ساکولنت آگاو استریکتا قرمز بسته ۱۰ عددی

۹۰,۰۰۰ تومان