بذر ساکولنت آگاو استریکا بسته ۱۰ عددی

بیش از 40 مورد فروش رفته

۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

agave stricta
بذر ساکولنت آگاو استریکا بسته ۱۰ عددی

۶۵,۰۰۰ تومان