تیغه یدکی شکل اومگا مخصوص قیچی پیوند آرتی تک ایتالیا ۳ و ۴ کاره

بیش از 10 مورد فروش رفته

۴۸۰,۰۰۰ تومان

فقط 5 تا مونده!

تیغه یدک قیچی پیوند
تیغه یدکی شکل اومگا مخصوص قیچی پیوند آرتی تک ایتالیا ۳ و ۴ کاره

۴۸۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت آرتی تک