چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس ۳.۹۰.۶۰

بیش از 40 مورد فروش رفته

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

چاقو پیوند حرفه ای سوییس
چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس ۳.۹۰.۶۰

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو