تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ و ۳۰ سندانی اصل سوئیس

بیش از 5 مورد فروش رفته

۹۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

felco 31
تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۳۱ و ۳۰ سندانی اصل سوئیس

۹۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو