تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۵ و ۱۶۰L اصل سوئیس مخصوص قیجی هرس فلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۷۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 تا مونده!

تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۵ و ۱۶۰L اصل سوئیس
تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۵ و ۱۶۰L اصل سوئیس مخصوص قیجی هرس فلکو

۷۳۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو