فنر حلزونی یدک قیچی باغبانی فلکو ۵ و فیلکو ۱۳ سوئیس بسته ۲ عددی

بیش از 5 مورد فروش رفته

۴۲۰,۰۰۰ تومان

فقط 4 تا مونده!

فنر زاپاس قیچی باغبانی
فنر حلزونی یدک قیچی باغبانی فلکو ۵ و فیلکو ۱۳ سوئیس بسته ۲ عددی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو