تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۷ و ۸ اصل سوئیس مخصوص قیچی هرس فلکو

بیش از 5 مورد فروش رفته

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

تیغه یدکی قیچی هرس
تیغه یدک قیچی باغبانی فیلکو ۷ و ۸ اصل سوئیس مخصوص قیچی هرس فلکو

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو