بذر ژمینو کالسیوم پفلانزی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 1000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

۸,۹۴۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

Gymnocalycium Pflanzii
بذر ژمینو کالسیوم پفلانزی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۸,۹۴۰ تومان