خمیر چسب هرس محافظ محل زخم درختان بسته ۲۵۰ گرمی GMT ترکیه

بیش از 10 مورد فروش رفته

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ناموجود