چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس FELCO 3.90.40

بیش از 30 مورد فروش رفته

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

چاقوی مخصوص پیوند زنی (۱)
چاقوی پیوند زنی فلکو اصل سوئیس سبک حرفه ای فیلکو و ویکتورینوکس FELCO 3.90.40

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو