عکس میکروسکوپی بذر کاکتوس‌ها

گالری تصاویر بذر انواع کاکتوس که به وسیله میکروسکوپ بزرگنمایی شده و نمایی نزدیک و با کیفیت از بذر ها را ارئه می‌کند. جهت آشنایی با شکل بذرها و شناسایی بذر انواع گونه‌های کاکتوس میتوان از این منبع استفاده کرد.
اندازه طول و عرض بذرها بر روی تصاویر درج شده است.
منبع: cactus aventures

به ترتیب کلمه اول اسم کاکتوس با حروف انگلیسی

فهرست تصاویر بذر کاکتوس ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی

I

H

G

F

E

D

C

B

A

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

/

Z

Y

X

W

V

U

T

S

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

۰