نمایش دادن همه 2 نتیجه

شرکت فلورا در کشور ژاپن قرار دارد و تولید کننده کودهای ارگانیک با نام تجاری محرک رشد یا قطره رشد hb101 می باشد.

اچ بی 101 فلورای ژاپن دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و باعث مقاومت و افزایش رشد گل و گیاه و درختان می شود.

این کود جادویی راندمان تولید میوه و گلدهی را افزایش می دهد.