عکس میکروسکوپی بذر کاکتوس‌ها

در این بخش، لیست عکس‌ بذر یا دانه انواع کاکتوس‌ها را که با حرف “A” شروع شده‌اند مانند آریوکارپوس، آستروفیتوم، آستریاس، آزتکیوم و آکانتاکالسیوم را می‌توانید مشاهده کنید. برای دسترسی به تصاویر بذر  سایر گونه‌ها از فهرست موجود در پایین صفحه استفاده کنید.

Block "۶۱۸۱۲" not found

Block "۶۱۵۶۴" not found