فتوسنتز در کاکتوس ها

فتوسنتز در کاکتوسها

فتوسنتز در کاکتوسها CAM) Crassulacean acid metabolism)
نور خورشید نقش بسیار حیاتی،حتی بیش از تصور ما در زندگی جانداران کره زمین از جمله انسانها دارد.

تمام غذای ما سوخت اتومبیلها و هواپیماها در نتیجه عمل فتوسنتز بدست می اید.
فتوسنتز پروسه ای است که در آن انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل میشود.

در این تبدیل گیاهان با استفاده از دی اکسیدکربن هوا ، آب و انرژی نورانی خورشید کربوهیدراتها را میسازند.

 

کاکتوس ها نیز مانند سایر گیاهان هنگام فتوسنتز دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید میکنند. هنگام خروج اکسیژن مقداری رطوبت نیز همراه آن خارج میشود . کاکتوس ها به گونه ای تکامل یافته اند که دارای روزنه های عمیق با سوراخ های بسیار ریزی هستند. این روزنه ها بر خلاف سایر گیاهان در روز بسته شده و در شب که هوا خنکتر است و آفتاب وجود ندارد باز می شوند.
پس کاکتوس ها در شب و بدون وجود نور خورشید فتوسنتز انجام میدهند، دانشمندان به فتوسنتز شبانه گیاهان photosynthesis as crassulacean acid یا به اختصار CAM میگویند.

روزنه های کاکتوس با تاریک شدن هوا باز شده و دی اکسید کربن را جذب میکنند ولی از آنجایی که برای عمل فتوسنتز نور لازم است پس دی اکسید کربن تا زمان طلوع افتاب در بافت های انها باقی می ماند و با تابش نور عمل فتوسنتز در داخل بافت ها تکمیل می شود.

باز و بسته شدن روزنه مانند ساعت کار می کند با طلوع خروشید بسته شده و هنگام غروب خورشید باز میشوند.

در کاکتوس ها برگها تبدیل به خار شده است و فتوسنتز از طریق تنه انجام میدهند.

فتوسنتز کاکتوس در کتاب علوم ششم

کاکتوس ها نیز مانند سایر گیاهان هنگام فتوسنتز دی اکسید کربن را جذب و اکسیژن تولید میکنند. هنگام خروج اکسیژن مقداری رطوبت نیز همراه آن خارج میشود . کاکتوس ها به گونه ای تکامل یافته اند که دارای روزنه های عمیق با سوراخ های بسیار ریزی هستند. این روزنه ها بر خلاف سایر گیاهان در روز بسته شده و در شب که هوا خنکتر است و آفتاب وجود ندارد باز می شوند.
پس کاکتوس ها در شب و بدون وجود نور خورشید فتوسنتز انجام میدهند، دانشمندان به فتوسنتز شبانه گیاهان photosynthesis as crassulacean acid یا به اختصار CAM میگویند.

روزنه های کاکتوس با تاریک شدن هوا باز شده و دی اکسید کربن را جذب میکنند ولی از آنجایی که برای عمل فتوسنتز نور لازم است پس دی اکسید کربن تا زمان طلوع افتاب در بافت های انها باقی می ماند و با تابش نور عمل فتوسنتز در داخل بافت ها تکمیل می شود.

باز و بسته شدن روزنه مانند ساعت کار می کند با طلوع خروشید بسته شده و هنگام غروب خورشید باز میشوند.

در کاکتوس ها برگها تبدیل به خار شده است و فتوسنتز از طریق تنه انجام میدهند.

فتوسنتز در گیاه

در کاکتوسها و بعضی گیاهان دیگر فتوسنتز به روشی خاص انجام میشود که به آن Crassulacean Acid Metabolism یا به اختصار “CAM” گفته میشود.

فتوسنتز CAM ابتدا در خانواده کراسولا که از ساکولنتها است کشف شد و این نام را بخود گرفت، هر چند بعدها مشخص شد که بسیاری از خانواده های گیاهی از این روش استفاده میکنند.

در روش CAM که بیشتر مختص گیاهان مناطق کم آب میباشد، نوعی سازش با محیط برای بالا بردن راندمان استفاده از آب است.

“کم” شامل دو مرحله است. در شب گیاه با استفاده از خنکی هوا و کمتر بودن وزش باد روزنه های خود را باز میکند و دی اکسیدکربن هوا را جذب کرده و در یک اسید آلی بنام مالیک اسید ذخیره میکند.

در روز گیاه روزنه های خود را میبندد و CO2 ذخیره شده را آزاد کرده و وارد چرخه کالوین میکند و با استفاده از نور خورشید کربوهیدراتها را میسازد در این حالت چون روزنه ها بسته اند خطر از دست دادن آب کم میشود.

نویسنده مهندس محمدی
منبع:میهن کاکتوس

مقالات مشابه

مطالب مرتبط
5 پرسش و پاسخ
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام‌ها