بذر کاکتوس آوستروکاکتوس برتینی فیلددار بسته ۱۰ عددی

۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد با تیمار کردن
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، سخت، به دلیل پوسته سخت فقط با تیمار کردن سبز می شود

وضعیت انبار:

موجود در انبار

آوستروکاکتوس برتینی فیلددار (۲)
بذر کاکتوس آوستروکاکتوس برتینی فیلددار بسته ۱۰ عددی

۸۰,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت