چاقوی پیوندزنی سر صاف درجه یک ساخت ترکیه مدل burcu پیوند شکمی

بیش از 5 مورد فروش رفته

۴۳۰,۰۰۰ تومان

موجود

چاقوی پیوند زنی سر صاف
چاقوی پیوندزنی سر صاف درجه یک ساخت ترکیه مدل burcu پیوند شکمی

۴۳۰,۰۰۰ تومان