پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

۴۲۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

پیچ قیچی هرس فیلکو 7
پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

۴۲۰,۰۰۰ تومان