پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

بیش از 5 مورد فروش رفته

۵۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 5 تا مونده!

پیچ قیچی هرس فیلکو 7
پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

۵۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو