پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

۵۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

موجود

پیچ قیچی هرس فیلکو 7
پیچ و مهره مرکزی همراه پیچ تنظیم قیچی باغبانی فیلکو ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۳ سوئیس

۵۰۰,۰۰۰ تومان