بذر نوتو کاکتوس مامولوسوس بسته ۱۰ عددی

۲,۹۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

notocactus mammulosus
بذر نوتو کاکتوس مامولوسوس بسته ۱۰ عددی

۲,۹۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت