چاقوی جیبی تک کاره ساده ویکتورینوکس اصل سوئیس victorinox 0.6910

بیش از 20 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

امتیاز: 5 از 5

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

چاقوی ساده ویکتورینوکس
چاقوی جیبی تک کاره ساده ویکتورینوکس اصل سوئیس victorinox 0.6910

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo