چاقوی باغبانی بریدن شاخه و گل آرایی و خوشنویسی ویکتورینوکس سوئیس صورتی

بیش از 5 مورد فروش رفته

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

چاقوی صورتی ویکتورینوکس
چاقوی باغبانی بریدن شاخه و گل آرایی و خوشنویسی ویکتورینوکس سوئیس صورتی

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo