چاقوی باغبانی مخصوص پیوند زنی و شاخه بریدن ویکتورینوکس سوئیس

بیش از 5 مورد فروش رفته

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

چاقوی باغبانی ویکتورینوکس (2)
چاقوی باغبانی مخصوص پیوند زنی و شاخه بریدن ویکتورینوکس سوئیس

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo