چاقوی باغبانی و پیوند زنی ویکتورینوکس سوئیس دو طرفه مدل ۹۱

بیش از 5 مورد فروش رفته

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

چاقوی پیوند دو طرفه سوئیسی
چاقوی باغبانی و پیوند زنی ویکتورینوکس سوئیس دو طرفه مدل ۹۱

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo