بذر کاکتوس لوفوفورا ویلیامسی میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 250 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان