روکش دسته قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس felco 2/35

بیش از 10 مورد فروش رفته

۵۶۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

کاور دسته قیچی باغبانی
روکش دسته قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس felco 2/35

۵۶۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو