بذر فرو گلاسنس تیغ طلایی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 1000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 10

۸,۵۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

فرو گلایسنس
بذر فرو گلاسنس تیغ طلایی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۸,۵۰۰ تومان