بذر فرو گلاسنس تیغ طلایی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۳,۵۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود

فرو گلایسنس
بذر فرو گلاسنس تیغ طلایی (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۳,۵۰۰ تومان