قیچی باغبانی باهکو مدل PXR-M3 دسته چرخان اصل فرانسه

بیش از 5 مورد فروش رفته

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

PXR m3
قیچی باغبانی باهکو مدل PXR-M3 دسته چرخان اصل فرانسه

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت باهکو