قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو ۸

۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 2 عدد در انبار موجود است

قیچی باغبانی فیلکو 8 فلکو 8
قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو ۸

۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان