قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو FELCO 8

بیش از 15 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

قیچی باغبانی فیلکو 8 فلکو 8
قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو FELCO 8

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو