قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو ۸

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 1 عدد در انبار موجود است

قیچی باغبانی فیلکو 8 فلکو 8
قیچی باغبانی فلکو ۸ اصل سوئیس فروش قیچی هرس فیلکو ۸

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان