کاکتوس‌های شما | جواد منصوری

لطفا خودتان را معرفی کنید
جواد منصوری

اهل کدام شهر هستید؟
تهران

در صورت تمایل تجربیات خود را در مورد نحوه نگهداری کاکتوس‌ها بنویسید
آبیاری منظم و خاک خوب اصلی ترین نیازه کاکتوس بعد از نور فیلتر شده مناسبه
با رعایت همین سه فاکتور خداروشکر مجموعه بینظیری دارم

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
آستریاس میراکل بنفش تولید خودم و عکس دوم آستریاس نیشیکی
“متاسفانه عکس اول کامل لود نشده”

آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی
Cactus_colection_javad2

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس