بذر دیسکو کاکتوس سیلیکولا بسته ۱۰ عددی

بیش از 80 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر دیسکوکاکتوس سیلیکولا
بذر دیسکو کاکتوس سیلیکولا بسته ۱۰ عددی

۶۵,۰۰۰ تومان