قیچی باغبانی میوه چین مدل GF-4111S تایوان

وضعیت انبار: