کیت ۴ عددی پیچ و مهره های قیچی باغبانی فلکو ۲ اصل سوئیس

۳۷۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 1 عدد در انبار موجود است

پیچ و مهره اصلی قیچی باغبانی فلکو (۳)
کیت ۴ عددی پیچ و مهره های قیچی باغبانی فلکو ۲ اصل سوئیس

۳۷۰,۰۰۰ تومان