بذر ژیمینو کالسیوم میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

بیش از 5000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 65

۷,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر ژیمینو کالسیوم میکس
بذر ژیمینو کالسیوم میکس (دانه یا تخم کاکتوس) بسته ۱۰ عددی

۷,۰۰۰ تومان