کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات : کاکتوس‌ها از جمله گیاهان گوشتی هستند که در مناطق خشک و بیابانی زندگی می‌کنند و از آن جا که هم خود کاکتوس‌ها و هم میوه‌های آنها منبع خوبی از انواع مواد مغذی است، حیوانات مختلف یاد گرفته‌اند که چگونه بخش‌های مختلف کاکتوس‌ها را به عنوان غذا مصرف کنند. خورده شدن میوه‌های کاکتوس‌ها توسط حیوانات کمک بسیار خوبی در تکثیر کاکتوس‌ها در طبیعت می‌کند.

خود کاکتوس‌ها نیز به علت داشتن خارها بلند محافظ خوبی برای حیوانات کوچک از دست شکارچی‌ها هستند و البته بعضی از حیوانات کاکتوس‌ها را به خانه خود تبدیل کرده‌اند.

همچنین گلهای کاکتوس‌ها نیز منبع غذایی غنی است برای حشرات و پرندگان و خفاش‌ها
بسیاری از پرندگان در کاکتوس ها آشیانه سازی میکنند

کاکتوس دوست خوب حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات

کاکتوس و حیوانات
البته بعضی ها هم باید مراقب باشند

کاکتوسمنبع: میهن کاکتوس

مقالات مشابه