کاشت بذر کاکتوس | مهشید

لطفا خودتان را معرفی کنید
مهشید

اهل کدام شهر هستید؟
کرج

در صورت تمایل، شرایط کاشت رو بفرمایید
دما حدود ٢٨ تا ٣۵ در خاک پیت ماس با پرلیت رطوبت بالای ٨٠ درصد
وکیوم کامل

 

 

توضیحات تصاویر
عکس جوانه های پایه آبی کد kd1143 میهن کاکتوس درصد جوانه زنی بالای ۹۰ درصد

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس