عکس کاکتوس‌های شما | سلیمان پیر

لطفا خودتان را معرفی کنید
سلیمان پیر

اهل کدام شهر هستید؟
مهاباد

در صورت تمایل تجربیات خود را در مورد نحوه نگهداری کاکتوس‌ها بنویسید
نکات مهمی که در نگهداری و حتی کشت کاکتوس ها تجربه کردم کاکتوس عشق میخواهد مراقب میخواهد و از همه مهمتر صبر میخواهد…
با فراهم کردن شرایط مناسب کاکتوس های زیبا و همیشه سبزی خواهید داشت آبیاری مناسب،خاک خوب،دما،و نور کافی از موارد مهمی هستن ک در مراقبت از کاکتوس ها باید توجه شود.

 

 

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
عکس اول مجموعه کاکتوس های توپی تقریبا با سن مشابه…
عکس دوم مجموعه کاشت بذرهای مهین کاکتوس در انواع مدل و واریته با سن یک تا سه ماه…
عکس سه و چهار کاکتوس های بذری یک و نیم ساله با کارمنایی خاص و دوستداشتنی…

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس