چه زمانی بستر جوانه ها را عوض کنیم؟

نویسنده
کارشناس۲ میهن کاکتوس

عنوان نوشته
چه زمانی بستر جوانه ها را عوض کنیم؟

متن نوشته 
این سوالی هست که بیشتر دوستان از ما میپرسند، بهترین زمان تعویض بستر زمانی هست که جوانه ها بزرگ شده و جایی برای رشد نداشته باشند و به هم فشار بیاورند واین موضوع باعث میشه که شکل جوانه ها تغییر کنه و بصورت فشرده رشد کنند.

برای تعویض بستر بهتر هست چند روز قبل بستر رو با محلول قارچ کش بصورت کامل آبیاری بکنیم ویک بستر دیگر آماده کنیم ،بستر دوم هم دقیقا مثل بستر اول باید با محلول قارچ کش و محلول حشره کش بصورت کامل ضدعفونی و آبشویی بشه،بعد از ۲۴ ساعت اقدام به تک کنید.

بهتر هست جوانه ها بافاصله یک سانت از همدیگر داخل بستر جدید کشت بشند، برای کاهش شوک وارده بهتر هست بستر بمدت یک هفته در محیط خنک و نیمه سایه نگهداری بشه بعد از یک هفته به مرور زمان به محیط پرنور و فیلترشده انتقال داده بشه.

جوانه های موجود در عکس جوانه های تلو بیکار و مامیلاریا و ژیمنو هستند که در اثر رشد زیاد به هم فشار میارند و فضایی برای رشد بیشتر وجود نداره و بهتر هست به بستر جدیدی انتقال داده بشند.

چه زمانی بستر جوانه ها را عوض کنیم؟

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس