کاشت بذر کاکتوس | امیرپوریا حسین‌ نژادی

لطفا خودتان را معرفی کنید
امیرپوریا حسین‌ نژادی

اهل کدام شهر هستید؟
آستارا

توضیحات تصاویر
عکس اول: آستریاس سوپر‌کاباتو

عکس دوم:آستریاس میکس

عکس سوم: نیمی از خزانه کوریفانتا کورنیفرا و نیمی دیگر اپیتالانتا میکرو‌مریس


آدرس ارتباط با شما در شبکه‌های اجتماعی
https://www.aparat.com/Ap_HosseinnejadY86

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس