عکس کاکتوس های شما | سجاد طاهری

لطفا خودتان را معرفی کنید
سجاد طاهری

اهل کدام شهر هستید؟
مشهد مقدس

در صورت تمایل تجربیات خود را در مورد نحوه نگهداری کاکتوس‌ها بنویسید
من کاکتوس هامو هفته ای یکبار ابیاری میکنم. روزانه ۶تا۷ساعت نور فیلتر شده ودما ۲۶ درجه

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
عکس اول استروفیتوم اسنو هستش و عکس دوم استروفیتوم کاپری کورن و عکس سوم هم استروفیتوم و عکس اخر اپونتیا خرگوشی تیغ سفید کوچیک هستش

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسیدعکس اول استروفیتوم اسنو هستش عکس دوم ژمینو بروچی هست و عکس سوم استروفیتوم کاپری کورن وعکس اخر ژمینو

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس