کدام درختان بدون شکوفه میوه می دهند؟

کدام درختان بدون شکوفه میوه می دهند؟

نام درختانی که بدون گلدهی میوه می دهند

چندین درخت وجود دارند که بدون اینکه شکوفه های خودنمایی کنند میوه می دهند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

درخت انجیر: میوه انجیر از یک گل وارونه ایجاد می شود، بنابراین گل های کوچک و نامحسوس در واقع درون میوه هستند. میوه درخت انجیر سیکونیوم نامیده می شود و گل های ریز زیادی در داخل آن قرار دارد.

درخت زیتون: گل های درختان زیتون بسیار کوچک هستند و چندان به چشم نمی آیند. میوه از تخمدان گل رشد می کند.

نخل خرما: میوه درخت خرما از یک گل ماده که توسط یک گل نر گرده افشانی می شود، ایجاد می شود، اما گل ها خودنمایی نمی کنند و در دسته های بزرگ و سیخ دار قرار دارند.

کدام درختان بدون شکوفه میوه می دهند؟

زیستگاه درخت انجیر کجاست؟

درختان انجیر بومی خاورمیانه و غرب آسیا هستند، اما در بسیاری از مناطق دیگر در سراسر جهان به طور گسترده کشت می شوند. آنها می توانند در زیستگاه های مختلفی از جمله مناطق خشک، صخره ای و همچنین خاک های مرطوب و حاصلخیز رشد کنند. درختان انجیر اغلب در مناطقی با آب و هوای مدیترانه ای یافت می شوند که با تابستان های گرم و خشک و زمستان های خنک و مرطوب مشخص می شود. آنها همچنین می توانند در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد کنند، به شرطی که در معرض یخبندان نباشند. درختان انجیر اغلب در باغ ها و یا به عنوان درختان زینتی در باغ ها و پارک ها رشد می کنند.

نویسنده: کاظم دروگریان

بهترین محصولات باغبانی دنیا را از ما خرید کنید

.