اسامی درختانی که میوه نمی دهند

اسامی درختانی که میوه نمی دهند

نام درختانی که میوه نمی دهند

چند نمونه از درختانی که میوه نمی دهند عبارتند از:

  • درختان کاج – در جنگل ها و کوه های مناطق معتدل و گرمسیری یافت می شوند
  • درختان کاج نوئل – در مناطق سردتر نیمکره شمالی مانند کانادا و اسکاندیناوی یافت می شود.
  • درختان صنوبر – همچنین در مناطق سردتر نیمکره شمالی، مانند کوه های راکی در آمریکای شمالی یافت می شوند. بید تبریزی از این گروه است.
  • درختان سدر – در بسیاری از آب و هواهای مختلف، از هیمالیا تا مدیترانه یافت می شوند
  • درختان سرو – در بسیاری از آب و هواهای مختلف، از باتلاق های جنوب ایالات متحده تا مدیترانه یافت می شوند.
    توجه داشته باشید که در حالی که این درختان به معنای سنتی میوه تولید نمی کنند، برخی از آنها مخروط یا ساختارهای دیگری تولید می کنند که حاوی دانه هستند.

اسامی درختانی که میوه نمی دهند

درختانی که میوه نمی دهند به چه منظور قطع می شوند؟

درختانی که میوه نمی دهند اغلب برای اهداف مختلفی از جمله:

الوار: این درختان را می توان برای چوب خود که برای ساخت و ساز، مبلمان، محصولات کاغذی و بسیاری از اهداف دیگر استفاده می شود، برداشت کرد.

چوب سوخت: در برخی مناطق درختان غیر مثمر را برای استفاده به عنوان هیزم قطع می کنند که برای گرم کردن و پخت و پز سوزانده می شود.

پاکسازی زمین: هنگامی که زمین برای توسعه یا کشاورزی پاکسازی می شود، درختان غیر مثمر ممکن است حذف شوند تا راه برای کاربری جدید زمین باز شود.

مدیریت زیست محیطی: در برخی موارد، درختان غیر مثمر ممکن است به عنوان بخشی از تلاش های مدیریت زیست محیطی، مانند کنترل گونه های مهاجم یا جلوگیری از گسترش بیماری، حذف شوند.

طراحی فضای سبز و اماکن

توجه به این نکته مهم است که در حالی که درختان یک منبع ارزشمند هستند، جنگل زدایی می تواند اثرات منفی زیست محیطی مانند فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی داشته باشد. شیوه های جنگلداری پایدار و تلاش های احیای جنگل می تواند به کاهش این اثرات کمک کند.

اسامی درختانی که میوه نمی دهند

نویسنده: کاظم دروگریان

بهترین محصولات باغبانی دنیا را از ما خرید کنید

.