بایگانی دسته‌ی: برندگان مجله میهن کاکتوس

نتایج اولین مسابقه مجله میهن کاکتوس

شرح مسابقه: “۳ جایزه صدهزارتومانی”به ۳ نفر از دوستانی که تا ساعت ۱۴ روز جمعه