بذر آستروفیتوم کیکو چروک بسته ۱۰ عددی

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار: