بذر کاکتوس اورئوسرئوس نئوسلسیانوس بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه کاربر 10)

۱۷,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر اورئوسرئوس نئوکلسیانوس
بذر کاکتوس اورئوسرئوس نئوسلسیانوس بسته ۱۰ عددی

۱۷,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت